OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K využívaniu našich služieb je potrebná registrácia. Pri registrácii je potrebné zadať krstné meno, priezvisko, ulicu, súpisné číslo, PSČ, obec, platnú e-mailovú adresu, užívateľské meno a heslo. Údaje ako telefón sú dobrovoľné.

 

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ obchodu weddingdaygraphic.com sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci či už pri registrácii, alebo cez objednávkový formulár nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Výnimku predstavujú: reklamná agentúra, ktorá tlačí produkty, Slovenská pošta, a.s. ako doručovateľ. Týmto stranám budú poskytnuté údaje zákazníkov v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na bezproblémovú výrobu a doručenie tovaru. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Zákony a predpisy: zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.